Styly

 • formátovaní nemůže být určeno přímo u buňky, ale musí být určeno pomocí stylu

 • definice stylů jsou uloženy v samostatné části

 • u buňky se na styl odkazuje pomocí atributu s

  <c s="5">
    …
  </c>
 • odkaz vede na element cellXfs, který se odkazuje na další styly, definice písma, okrajů apod.