Principy

  • PresentationML je hodně provázané s DrawingML

  • pomocí DrawingML se vytvářejí například grafy, diagramy a tabulky

  • každý snímek tvoří samostatnou část balíčku

  • pro formátování objektů na snímku se bohužel používá jiné značkování než pro textové dokumenty a tabulky