Typické aplikační scénáře

 • čtení OOXML

  • extrakce důležitých údajů (např. metadata)

  • indexace pro full-textové vyhledávání

  • převod do dalších formátů (např. HTML pro publikování na webu)

 • zápis OOXML

  • automatizované generování reportů

  • konverze jiných formátů do OOXML

 • modifikace OOXML

  • automatické úpravy rozsáhlých dokumentů