Možnosti práce s OOXML

 • nízkoúrovňová

  • využívá obecné knihovny pro práci se ZIP

  • XML se čte pomocí obecných XML API jako je DOM nebo se používají jazyky jako XPath, XSLT a XQuery

 • vysokoúrovňová

  • speciální knihovny pro práci s OPC

  • objektový model navržený přímo pro formát OOXML

  • systémy abstrahující od konkrétního formátu dokumentu

 • oba přístupy je možné podle potřeby kombinovat