Struktura balíčku

  • umístění jednotlivých částí v balíčku může být libovolné, není možné na něj spoléhat

  • umístění konkrétních souborů je vždy nutné zjišťovat přes vztahy