Knihovny zastřešující OPC

 • nemusíme znát detaily OPC

 • namespace System.IO.Packaging

  • zastřešuje práci s OPC (OOXML, XPS, …)

  • součástí .NET Framework 3.0 a vyšší

  • umí provádět veškeré operace s balíčkem – čtení, vytváření, modifikace, včetně úprav vztahů

Příklad 14. Čtení OOXML pomocí System.IO.Packaking v C#

 • csharp/csharp/CteniWordMLDOM.cs

 • csharp/csharp/CteniWordMLXPath.cs

 • csharp/csharp/CteniWordMLXLinq.cs