Využití Open XML Format SDK

  • pro všechny typy dokumentů je k dispozici silně typový objektový model, který umožňuje pohodlné generování kódu

  • celý dokument se buduje v paměti jako struktura DOM, nevyužívá se objektový model MS Office

Příklad 17. Generování dokumentu pomocí Open XML Format SDK

  • csharp/csharp/GenerovaniWordML.cs