Document Reflector

  • pro větší dokumenty je předchozí metoda generování kódu hodně nepřehledná a pracná

  • Součástí Open XML Format SDK je Document Reflector

  • z ukázkového dokumentu vygeneruje hotovou C# třídu, která umí zadaný dokument vytvořit

  • vygenerovaný kód můžeme v případě potřeby modifikovat

Příklad 18. využití Document Reflectoru

  • vygenerování kódu z jakéhokoliv dokumentu

  • csharp/csharp/DocumentReflector.cs