PHPExcel

Příklad 19. Generování SpreadsheetML z PHP

  • php/generuj-tabulku.php


  • dá se očekávat, že knihoven jako Open XML Format SDK a PHPExcel bude s vzrůstající popularitou formátů přibývat