Práce s Custom XML

  • Custom XML lze použít jako jednoduchý nástroj pro formuláře XML

  • data lze vyextrahovat pomocí jednoduché transformace XSLT

  • pozor na nastavení práce se smíšeným obsahem ve Wordu

Příklad 22. Extrakce Custom XML pomocí XSLT

  • csharp/csharp/ExtrakceCustomXML.cs

  • xslt/extract-custom-xml.xsl