Vizuální návrh výstupních sestav

  • „programování“ výstupů, byť s využít metody copy'n'paste, není vždy dostatečně produktivní

  • existují nástroje pro vizuální návrh výstupních sestav, které na výstupu podporují i OOXML

Příklad 23. Vizuální návrh výstupní sestavy

  • vytvoření sestavy pro objednávku ve StyleVision

  • uložení sestavy do XSLT

  • ruční spuštění generování sestavy pomocí XSLT