Využití XSL-FO

  • v některých případech potřebujeme generovat více výstupních formátů – např. OOXML, PDF, RTF, ODF, …

  • psát několik samostatných převodů je zbytečně pracné

  • můžeme využít nějaký na výstupním formátu neutrální jazyk

  • XSL-FO

    • jazyk pro popis vzhledu tištěných dokumentů

    • generuje se obvykle z XML pomocí XSLT

    • různé formátovací stroje jsou schopné XSL-FO převádět do dalších formátů