Demo

Příklad 24. Generování různých výstupů pomocí XSL-FO

  • xslt/objednavka.xsl