Převod do HTML

  • v mnoha aplikacích potřebujeme data z dokumentů OOXML zobrazovat v prohlížeči

  • generování do HTML pomocí MS Office na serveru by bylo příliš náročné na zdroje a licence

  • HTML kód z MS Office je většinou zbytečně „košatý“

  • HTML lze vygenerovat pomocí transformace XSLT nebo programu

  • projekt WordprocessingML2HTML