Office Open XML
-Agenda
-O autorovi
-O prezentaci
-Úvod
-Úvod do OPC
-WordprocessingML
-SpreadsheetML
-PresentationML
-Programový přístup k OOXML
-Čtení OOXML
-Generování OOXML
-Modifikace OOXML
-Validace dokumentů
-Další ukázky
-Závěr