Podpora XML v PHP 5.3

  • SimpleXML – mapování XML na jednoduchou objektovou strukturu

  • DOM – plnohodnotné rozhraní reprezentující celý dokument v paměti

  • SAX – proudové čtení metodou „push“

  • XMLReader – proudové čtení metodou „pull“

  • XMLWriter – snadnější generování XML

  • XSLT – transformace do XML, HTML a prostého textu

  • XPath – dotazovací jazyk, může pracovat nad DOM a SimpleXML

  • webové služby – podpora SOAP a WSDL