XML a Unicode

  • XML jako znakovou sadu používá Unicode

  • obsah elementu/atributu může být libovolný řetězec znaků Unicode

  • jména elementů/atributů mohou obsahovat většinu znaků Unicode