PHP a řetězce v UTF-8

 • knihovna mbstring nabízí mnoho řetězcových funkcí, které fungují nad řetězci UTF-8 správně

  <?php echo mb_strlen("čau", "utf-8"); ?>
 • mbstring může překrýt některé zabudované řetězcové funkce

  konfigurace v .htaccess:

  php_value mbstring.internal_encoding "utf-8"
  php_value mbstring.func_overload 7
  <?php echo strlen("čau"); ?>
 • pokročilejší funkce jako řazení, porovnávání řetězců apod. lze řešit pomocí knihovny intl (obálka nad knihovnou ICU)