SimpleXML

 • načte celý dokument do paměti a zpřístupní jej pomocí jednoduché objektové struktury

 • $xml = simplexml_load_string("<dokument>
                  <nazev>Rozvaha</nazev>
                  <autor>Jan Číslíčko</autor>
                 </dokument>");
  echo $xml->autor;        // vypíše "Jan Číslíčko"
 • nepodporuje smíšený obsah

 • nepohodlná práce s dokumenty používajícími jmenné prostory

 • omezeno na dokumenty, které se vejdou do paměti