DOM

  • DOM (Document Object Model) – standardizované rozhraní pro čtení a manipulaci s XML

  • s drobnými odlišnostmi dostupné ve většině jazyků, včetně JavaScriptu v prohlížečích

  • objektový model velice věrně odráží strukturu XML

  • omezeno na dokumenty, které se vejdou do paměti

  • z dnešního pohledu je rozhraní DOM poměrně neohrabané zvláště ve srovnání s novějšími rozhraními jako XOM (Java) nebo XDocument (.NET)

  • nepohodlnou navigaci po struktuře dokumentu lze obejít využitím XPathu

  • umí načítat i dokumenty HTML