SAX

  • v PHP implementováno pomocí funkcí xml_…

  • parser při čtení dokumentu XML postupně generuje události, které musí skript obsloužit

  • tzv. „push“ model

  • minimální paměťové nároky – lze zpracovávat dokumenty o neomezené velikosti

  • poměrně rychlý, ale rychlost brzdí velké množství předávání volání mezi kódem PHP a knihovnou libxml2 napsanou v C

  • nepohodlné na programování, protože logika zpracování je rozdrobena do obsluhy několika událostí

  • kvůli držení zpětné kompatibility s PHP3 obsahuje knihovna několik podivností

  • podpora jmenných prostorů není zdaleka ideální