XMLWriter

  • pomocná třída pro generování XML

  • ulehčí formátování výstupu, escapování nebezpečných znaků, …

  • v současné verzi generuje nadbytečné deklarace jmenných prostorů