XPath

  • dotazovací jazyk pracující nad stromovou reprezentací XML

  • využití zejména pro pohodlný výběr uzlů z DOM

  • umí provádět i jednoduché výpočty

  • pomalejší než přímý výběr uzlů pomocí metod DOM

  • menší rychlost je však vyvážena mnohem pohodlnějším a robustnějším kódem