Validace XML

 • jsou podporovány všechny nejpoužívanější schémové jazyky

 • některá rozhraní mají omezené možnosti validace

  Rozhraní/​SchémaDTDW3C XML SchemaRELAX NGSchematron
  DOM++++ (přes XSLT)
  SAX
  SimpleXML+
  XMLReader+++