Obsluha chyb v XML

  • samotné PHP a jednotlivé knihovny nabízejí zcela nekonzistentní přístup k obsluze chyb

    • chybové návratové kódy

    • generování výjimek

    • speciální funkce pro zachycení a přečtení chyb

  • XML knihovny nabízejí podobně nejednotný přístup k obsluze chyb

  • předávání chyb PHP a jejich vlastní obsluhu lze zajistit pomocí funkce libxml_use_internal_errors(true)