Co z XML v PHP5 chybí

 • chybí podpora novějších technologií, které nejsou implementovány v libxml2/libxslt

  • XSLT 2.0

  • XQuery

  • XSL-FO

  • XProc

 • chybějící podporu lze obejít

  • voláním externích knihoven pomocí Java/.NET interoperability

  • vystavením požadované funkcionality jako webové služby a jejího volání z PHP