Datový formát

 • způsob reprezentace určité informace v elektronické podobě a její následné interpretace

 • typický datový formát minulosti

  • proprietární, binární formát konkrétní aplikace jednoho výrobce software

  • často neexistující nebo nepřístupná dokumentace samotného formátu

  • možnost práce s daty v jiných aplikacích je omezená

 • moderní datové formáty

  • snaha o definici formátů, které nejsou svázané s konkrétní aplikací

  • důraz na dostupnost dokumentace formátu a možnost jejího bezplatného využití

  • data lze zpracovávat různými aplikacemi