Jak se používají datové formáty

 • scénář „dlouhodobá archivace dokumentů“

  • nejdůležitější jsou pro nás informace uložené v dokumentech

  • s dokumenty je nutné pracovat nejméně v horizontu desítek let, což není v souladu se životností aplikací ani softwarových firem

  • s dokumenty pracuje několik různých aplikací (pořízení, archivace, prohledávání, …)

  • ⇒ formát musí být nezávislý na aplikaci a dobře dokumentovaný

 • scénář „výměna dokumentů/dat“

  • potřebujeme vyměňovat informace s dalšími subjekty (obchodní partneři, zákazníci, občan↔stát, …)

  • je minimálně neslušné vyžadovat, aby příjemce dokumentu používal konkrétní software od určitého dodavatele

  • ⇒ formát musí být nezávislý na aplikaci a dobře dokumentovaný

 • scénář „automatizace dokumentů“

  • generování reportů, výtah informací z existujících dokumentů, indexování a prohledávání dokumentů, …

  • formát musí být snadné programově číst i generovat ve vlastních aplikacích

  • ⇒ formát musí být nezávislý na aplikaci, dobře dokumentovaný a snadno zpracovatelný