Využití XML v otevřených formátech

 • XML

  • samo o sobě je otevřený formát spravovaný v rámci konsorcia W3C

  • použitelné pro uložení jakékoliv strukturované informace

  • používá se již 12 let a navazuje na ještě delší tradici předchozího formátu SGML

  • nasazení je dnes tak masové, že nelze očekávat příchod jiného formátu, který by v řádu deseti/dvaceti let nahradil XML

  • existují tisíce nástrojů, které dokáží s XML provádět všechny možné operace

 • naprostá většina novějších datových formátů (otevřených i proprietárních) je proto dnes vystavena nad XML

  • kancelářské dokumenty – ODF, OOXML

  • obchodní dokumenty – UBL, ISDOC

  • grafika/UI – SVG, X3D, XAML, MXML

  • web – výtahy zpráv (RSS, Atom), protokoly Web 2.0 aplikací

  • komunikace mezi aplikacemi/subjekty – webové služby