Typická definice otevřeného datového formátu

 • pro reprezentaci dat se používá XML

  Příklad: „Faktura se ukládá jako dokument XML.“

 • struktura a datové typy ukládaných dat se definující pomocí XML schématu

  Příklad: XML schéma umí formalizovaně popsat následující omezení: „Faktura je reprezentovaná elementem Faktura. Obsahuje podelementy Dodavatel, Odběratel a jeden a více elementů Položka v tomto pořadí. … Obsah elementu DatumSplatnosti musí obsahovat hodnotu, která je platné datum…“

 • samotný text specifikace pak popisuje další omezení, způsob interpretace a zpracování dat, jak ošetřovat chybové stavy, …

  Příklad: „Datum vystavení faktury musí být menší než datum splatnosti faktury. Pokud je toto pravidlo porušeno, musí příjemce o této chybě informovat uživatele a ukončit zpracování faktury. … Součet faktury se vždy uvádí na dvě desetinná místa zaokrouhlená nahoru…“

 • „Stačí to pro dosažení interoperability?“

  „Nestačí.“