Interoperabilita

 • problémy

  • specifikace formátů nejsou dokonalé, obsahují chyby, nepokrývají všechny mezní případy

  • v některých místech specifikace nabízejí implementacím poměrně velkou volnost

  • aplikace obsahují chyby

  • aplikace píší lidé, kteří mohou jednu specifikaci odlišně interpretovat

 • interoperabilita není stav, ale nikdy nekončící proces

  • aplikace je potřeba testovat na shodu se specifikací datového formátu

  • aplikace je potřeba testovat „proti sobě“

  • odchylky aplikací od specifikace je potřeba opravovat

  • chyby a nejasnosti ve specifikaci je potřeba opravovat