Standardizace OOXML

 • podpora ukládání do XML se v jednotlivých částech MS Office objevuje již od roku 2000

 • ECMA-376 (prosinec 2006)

  • tato verze OOXML byla předána ke standardizaci na půdě ISO/IEC

  • naprostá většina implementací dnes podporuje tuto verzi OOXML

 • ISO/IEC 29500 (duben 2008)

  • během schvalovacího procesu v ISO byly oproti ECMA-376 provedeny změny

  • norma definuje dvě úrovně OOXML – Strict a Transitional

  • Transitional je velice blízká ECMA-376 – většina dokumentů vyhoví oběma normám

  • Strict neobsahuje elementy/atributy zajišťující věrné zachycení informací ze starších dokumentů

  • podporu „ISO verze“ OOXML Transitional by měl obsahovat MS Office 2010