Otevřené standardizované formáty nejsou všelék

  • je nutné používat vhodný formát

    • například formáty OOXML a ODF jsou vhodné pro editovatelnou formu dokumentu, ale při použití různých implementací negarantují identický vizuální vzhled dokumentu (na to lze použít například formát PDF)

  • jednotlivé skupiny uživatelů by si měly definovat profily standardizovaných formátů

    • profil = podmnožina standardního formátu

    • většina formátů kancelářských dokumentů dovoluje vkládání obrázků v libovolném formátu nebo přímo objektů z externích aplikací

    • pro zlepšení interoperability je vhodné definovat grafické formáty, písma, atp., které je v dokumentech možné používat