Problémy XML na webu

  • původní myšlenka, kdy mělo XML nahradit na webu HTML byla příliš revoluční

    • předběhla schopnosti autorů i prohlížečů

  • schůdnější myšlenka kombinování XHTML a „sémantického“ XML v jednom dokumentu se také neprosadila

    • specifikace jazyka XHTML byla napsána tak nešťastně, že to formálně neumožňovala

    • nejrozšířenější prohlížeč nepodporoval XHTML