Perspektiva sémantického webu

  • na široké nasazení se zatím čeká

  • ruční vytváření RDF anotací je vzhledem k syntaxi a pracnosti nemyslitelné

  • RDF se proto dnes používá spíše opět jako alternativní formát pro prezentování informací, u kterých chceme ostatním usnadnit jejich automatické zpracování

  • pro agregaci RDF metadat a jejich další zpracování je potřeba sjednotit slovníky pojmů (tzv. ontologie)

  • ontologie se zapisují pomocí jazyka OWL