Nejpoužívanější mikroformáty

 • přehled definovaných mikroformátů je dostupný na http://microformats.org/

 • hCard

  Vizitka – umožňuje reprezentovat osoby, organizace a jejich základní údaje jako jméno a a adresa

 • XFN

  Reprezentace vztahů mezi osobami

 • hCalendar

  Informace o údalostech jako je jejich místo a čas

 • rel-license

  Informace o licenci, pod kterou je vydán obsah na stránce

 • rel-tag

  „Tagování“ obsahu