Speciální atributy RDFa

  • RDFa definuje několik atributů, které lze používat pro obohacení v podstatě jakéhokoliv jazyka o možnost zápisu RDF tripletů

  • dnes je definováno použití RDFa společně s XHTML, podmnožinu RDFa bude podporovat ODF 1.2 a nyní se pracuje i na integraci do HTML5

Tabulka 1. Atributy používané pro zápis RDFa

AtributTypVýznam
relseznam CURIEZachycuje vztah (predikát) mezi dvěma zdroji.
revseznam CURIEZachycuje reverzní vztah (predikát) mezi dvěma zdroji.
contentřetězecStrojově čitelný tvar hodnoty, pokud je jiný než obsah elementu.
hrefURIURI reprezentující objekt ve výroku (pro externí objekty).
srcURIURI reprezentující objekt ve výroku (pro objekty vnořené do stránky jako jsou např. obrázky).
aboutURI nebo bezpečné CURIEUrčení předmětu výroku.
propertyseznam CURIEUrčení vlastnosti (predikátu).
resourceURI nebo bezpečné CURIEURI reprezentující objekt ve výroku (pro externí objekty, na které nemá jít přejít pomocí odkazu).
datatypeCURIEUrčení datového typu hodnoty.
typeofseznam CURIEUrčení RDF typu předmětu.