CURIE

 • v RDF je vše identifikováno pomocí URI

 • v jednom dokumentu se mohou opakovat URI se stejnou počáteční částí a ruční zápis je zbytečně zdlouhavý

 • CURIE (compact URI) dovolují zkrátit zápis

 • bezpečné CURIE = CURIE ve hranatých závorkách pro odlišení od URI

 • zápis bez CURIE

  <div about="http://dbpedia.org/resource/Albert_Einstein"></div>
  <div about="http://dbpedia.org/resource/Germany"></div>
 • různé alternativy s využitím CURIE

  <html xmlns:db="http://dbpedia.org/"><div about="[db:resource/Albert_Einstein]"></div>
   <div about="[db:resource/Germany]"></div></html>
  <html xmlns:dbr="http://dbpedia.org/resource/"><div about="[dbr:Albert_Einstein]"></div>
   <div about="[dbr:Germany]"></div></html>