Problémy RDFa

  • zatím je specifikována jen integrace s XHTML, na začlenění do HTML se teprve pracuje

  • pomalu jej začínají používat největší poskytovatelé obsahu, ale mikroformáty zatím převažují

  • API pro čtení v JavaScriptu se bude teprve vytvářet v rámci nové pracovní skupiny W3C