GRDDL

 • GRDDL (čti griddle) = Gleaning Resource Descriptions from Dialects of Languages

 • umožňuje popsat, jak se mají metadata zachycená na stránce pomocí mikroformátů (nebo jakýmkoliv jiným způsobem) převést na RDF

 • převod do RDF je popsán připojeným programem (nejčastěji transformací v XSLT)

 • <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <head profile="http://www.w3.org/2003/g/data-view">
    <title>Ukázkový dokument</title>
    
    <link rel="transformation"
     href="http://www.w3.org/2000/06/dc-extract/dc-extract.xsl" />
    <link rel="schema.DC" href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" />
    <meta name="DC.Subject"
     content="metadata, sémantický web, RDFa, mikroformáty" />
    ...
   </head>
   ...
  </html>