Mikrodata

 • přidávají do HTML několik nových atributů, aby vkládání metadat bylo „čistší“ než v případě mikroformátů

 • pro identifikaci typů objektů je možné používat URI a předejít tak problémům s kolizními identifikátory

 • používají vlastní datový model, ale je definován algoritmus pro převod do RDF

 • <div itemscope 
     itemtype="http://microformats.org/profile/hcalendar#vevent">
   <span itemprop="summary">Devátý ročník konference
    Znalosti 2010</span> se bude se konat 
   <time itemprop="dtstart" datetime="2010-02-03">3.</time><time itemprop="dtend" datetime="2010-02-06">5. února 2010</time>
   na 
   <a itemprop="location"
     href="http://www2.fm.vse.cz/znalosti/misto.html/">fakultě 
     managementu VŠE v Jindřichově Hradci</a> 
   (<span itemprop="geo" content="49.148871;15.005985">Pozice: 
     49°8'55.936"N, 15°0'21.547"E</span>).
   <a itemprop="url" href="http://www2.fm.vse.cz/znalosti/">
    Podrobnosti o konferenci</a>
  </div>