Sémantika ve webových stránkách
-Proč potřebujeme sémantiku na webu
-HTML a sémantika
-XML a sémantika
-Sémantický web
-Mikroformáty
-RDFa
-GRDDL
-Mikrodata
-Závěr