CSS Paged Media aneb Gutenberg v prohlížeči

Jirka Kosek

Konference Devel
1. dubna 2017

Papír stále ještě není mrtev

 • knížky
 • tištěné katalogy
 • tiskové výstupy z aplikací (např. faktury)

HTML everywhere

 • HTML se stává nejpoužívanějším formátem nejen na webu
 • elektronické knihy EPUB/MOBI jsou jen archiv obsahující HTML+CSS
 • uživatelské rozhraní dnes většinou běží v prohlížeči a je to opět HTML+CSS

Kacířská myšlenka?

Budeme HTML+CSS používat i pro generování tiskového výstupu (PDF)

 • nemusíme se učit další technologii („CSS umí každý“)
 • nebude potřeba konvertovat dokumenty/data

Co potřebujeme nevíc oproti CSS v prohlížeči

 • definice rozměrů a layoutu stránky
 • záhlaví a zápatí
 • generový obsah, číslování, odkazy
 • kontrolu zlomu stránek a řádek
 • dělení slov
 • poznámky pod čarou
 • obsah, rejstřík
 • záložky

Rozměry a layout stránky

@page { size: a5 landscape; }

/* Rozdílné nastavení pro první, sudou/lichou stránku */
@page :first { … }
@page :left { … }
@page :right { … }
     

Záhlaví a zápatí

@page {
 size: a4;

 @top-left {
  content: "Ze života hmyzu";
 }

 @bottom-right {
  content: counter(page);
 }
}
     

Živé záhlaví/zápatí

<section class="kapitola">
 <h3>Nadpis</h3>

…

section.kapitola h3 {
 string-set: kapitola contents();
}

…

@top-left {
 content: string(kapitola);
}
     

Automatické číslování

<section class="kapitola">
 <h3>Nadpis</h3>

…

section.kapitola h3 {
 counter-increment: kapitola;
}

section.kapitola h3::before {
 content: "Kapitola " counter(kapitola);
}
     

Kontrola zlomu

 • dokument se sází automaticky bez možnosti ruční korekce
 • pomocí podmínek můžeme zajistit, že se stránky zalomí na vhodných místech
 • vlastnosti: page-break-before, page-break-after a page-break-inside
 • hodnoty: auto, always, avoid, left a right
/* Stránka se nesmí zalomit za nadpisem */
h2 + p { page-break-before: avoid }
     

Obsah a rejstřík

 • CSS neumí samo vygenerovat
 • lze vytvořit ručně, pomocí XSLT, JS, …
 • CSS umí vyhodnotit odkazy a nahradit je číslem strany nebo obsahem cílového elementu

Odkazy

<h3 id="last">Závěr<h3>

…

<a href="#last" class="pageref">Poslední kapitola na straně</a>
ukončuje text.

…

a.pageref::after {
 content: " " target-counter(attr(href url), page);
}
     

Dělení slov

<html lang="cs">

…

html {
 hyphens: auto;
}
     

Záložky

h1 { bookmark-level: 1; }
h2 { bookmark-level: 2; }
h3 { bookmark-level: 3; }
     

Poznámky pod čarou

<p>Text obsahujcící<span class="poznamka">Poznámku
pod čarou.</span> něco.</p>

…

.poznamka { float: footnote; }
     

Výplně

 • dynamické vyplnění volného místa
<ul class="toc">
 <li><a href="#uvod">Úvod</a></li>
 <li><a href="#stat">Stať</a></li>
 <li><a href="#zaver">Závěr</a></li>

…

/* Přidání teček a čísla strany do obsahu */
.toc a::after { 
 content: leader(dotted) " " target-counter(attr(href, url), page);
}
     

Implementace

Velcí uživatelé

 • Nakladatelství O'Reilly
  • HTMLBook – rozšíření HTML pro psaní knih
  • Atlas – publikační platforma používající HTMLBook
 • Nakladatelství Hachette Livre
  • ročně vydají několik tisíc knih vysázených pomocí CSS

Problémy

 • pomalá standardizace
 • neexistence kvalitní open-source implementace
 • neumí vše co XSL-FO

Další informace