Ukázka dokumentu

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.1.2//EN"
     "http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.0/docbookx.dtd">
<book lang="cs">
 <title>První kniha v DocBooku</title>

 <chapter>
  <title>Tohle je nadpis první kapitoly</title>

  <para>Uděláme asi jen jeden odstavec.</para>
  
  <para>Radši ještě jeden.</para>
 </chapter>
</book>