Literatura a další zajímavé odkazy

DocBook obecně

[1] Norman Walsh a Leonard Muellner. DocBook. The Definitive Guide. 1999. 1. 156592-580-7. 648. URL: http://www.docbook.org/tdg/en/html/docbook.html.

[2] Nik Clayton. FreeBSD Documentation Project Primer for New Contributors. URL: http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/fdp-primer/index.html.

[3] David Mason, Daniel Mueth a Alexander Kirillov. The GNOME Handbook of Writing Software Documentation. URL: http://developer.gnome.org/projects/gdp/handbook/gdp-handbook/.

[4] Mark F. Komarinski, Jorge Godoy a David C. Merrill. LDP Author Guide. URL: http://www.linuxdoc.org/LDP/LDP-Author-Guide/.

[5] David Rugge, Mark Galassi a Eric Bischoff. Writing Documentation Using DocBook. A Crash Course. URL: http://opensource.bureau-cornavin.com/crash-course/.

[6] Dave Pawson. Docbook Frequently Asked Questions. URL: http://www.dpawson.co.uk/docbook/index.html.

[7] DocBook WiKi. URL: http://wiki.docbook.org/topic/.

Styly pro DocBook

[8] Norman Walsh, Bob Stayton a Jiří Kosek. DocBook XSL Stylesheet Documentation. URL: http://docbook.sourceforge.net/release/xsl/current/doc/.

[9] Robert Stayton. DocBook XSL: The Complete Guide. URL: http://www.sagehill.net/docbookxsl/index.html.

[10] Norman Walsh. The Modular DocBook Stylesheets. URL: http://docbook.sourceforge.net/release/dsssl/current/doc/.

[11] Norman Walsh. The Design of the DocBook XSL Stylesheets. URL: http://nwalsh.com/docs/articles/dbdesign/.

[12] Michael Wiedmann. DocBook DSSSL Stylesheet FAQ. URL: http://www.miwie.org/docbook-dsssl-faq.html.

Konfigurace nástrojů

[13] Markus Hoenicka. SGML for NT. A brief tutorial how to set up a free SGML editing and publishing system for Windows NT. URL: http://ourworld.compuserve.com/homepages/hoenicka_markus/ntsgml.html.

[14] Lenka Třísková. GNU nástroje pro tvorbu WWW stránek. Grada Publishing. 2000. ISBN 80-7169-861-X. 244.

[15] Pavel Žampach. Použití DocBooku v českém prostředí. URL: http://www.volny.cz/zampach/dbk/.

XSL

[16] Sharon Adler, Anders Berglund, Jeff Caruso, Stephen Deach, Paul Grosso, Eduardo Gutentag, Alex Milowski, Scott Pernell, Jeremy Richman a Steve Zilles. Extensible Stylesheet Language (XSL) – Version 1.0. W3C. 2000. URL: http://www.w3.org/TR/xsl.

[17] James Clark. XSL Transformations (XSLT) Version 1.0. W3C. 1999. URL: http://www.w3.org/TR/xslt.

[18] Practical Transformation Using XSLT and XPath. Crane Softwrights. 2000. 1-894049-04-7. URL: http://www.cranesoftwrights.com.

[19] Michael Kay. XSLT Programmer's Reference. Wrox Press. 2000. 1-861003-12-9.

[20] Jiří Kosek. XSLT v příkladech. URL: http://www.kosek.cz/xml/xslt/.

[21] Sal Mangano. XSLT Cookbook. O'Reilly. 2003. 0-596-00373-2.

[22] XSLT and XPath Quick Reference. Mulberry Technologies. 2000. URL: http://www.mulberrytech.com/quickref/XSLTquickref.pdf.

[23] Miloslav Nič. XPath Tutorial. URL: http://www.zvon.org/xxl/XPathTutorial/General/examples.html.

[24] Miloslav Nič. XSLT Tutorial. URL: http://www.zvon.org/xxl/XSLTutorial/Books/Book1/index.html.

DSSSL

[25] Information technology – Processing languages – Document Style Semantics and Specification Language (DSSSL). ISO/IEC 10179:1996(E). URL: ftp://ftp.ornl.gov/pub/sgml/WG8/DSSSL/dsssl96b.pdf. URL: ftp://ftp.ornl.gov/pub/sgml/WG8/DSSSL/readme.htm.

[26] Javier Farreres. The DSSSL Book. An XML/SGML Programming Language. Kluwer Academic Publishing. 2004. 1-4020-7592-8.

[27] Stránky věnované jazyku DSSSL. URL: http://www.netfolder.com/DSSSL/.

Diskusní skupiny

Další

[31] Norman Walsh. Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) Technical Memorandum TR 9901:1999. XML Exchange Table Model Document Type Definition. 1999. OASIS. URL: http://www.oasis-open.org/html/tm9901.htm.

[32] Mark Johnson. DocBook Bookmarks. URL: http://www.dulug.duke.edu/~mark/docbookmarks/.

[33] Jirka Kosek. DocBook a generování rejstříků. URL: http://docbook.cz/clanky/dbindex.html.

[34] České stránky o DocBooku. URL: http://docbook.cz.

© Jiří Kosek 2007
Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se systémem DocBook. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.