DocBook aneb inteligentní dokumentace
-Obsah mikropřednášky
-Dokumentace, DocBook a XML
-XML
-Možnosti DocBooku
-Nástroje podporující DocBook
-Další zdroje informací
-XML