XML schéma se zapisuje v XML

<zamestnanec id="101">
 <jmeno>Jan</jmeno>
 <prijmeni>Novák</prijmeni>
 <plat>25000</plat>
 <narozen>1965-12-24</narozen>
</zamestnanec>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="zamestnanec">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
	<xs:element name="jmeno" type="xs:string"/>
	<xs:element name="prijmeni" type="xs:string"/>
	<xs:element name="plat" type="xs:decimal"/>
	<xs:element name="narozen" type="xs:date"/>
   </xs:sequence>
   <xs:attribute name="id" type="xs:integer"/>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>