Vytváření vlastních typů

Vytvoření typu pro kód měny, deklarace atributu

<cena měna="USD">23.50</cena>

<xs:simpleType name="kódMěny">
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="CZK"/>
  <xs:enumeration value="EUR"/>
  <xs:enumeration value="USD"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:element name="cena">
 <xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
   <xs:extension base="částka">
    <xs:attribute name="měna" type="kódMěny" />
   </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
 </xs:complexType>
</xs:element>