Připojení schéma k dokumentu

Používáme vlastní jmenný prostor

Příklad 3. XML dokument

<dokument 
 xmlns="urn:x-kosek:schemas:dokument:1.0"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="urn:x-kosek:schemas:dokument:1.0 dokument.xsd">

 ...

</dokument>

nebo

<moje:dokument 
 xmlns:moje="urn:x-kosek:schemas:dokument:1.0"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="urn:x-kosek:schemas:dokument:1.0 dokument.xsd">

 ...

</moje:dokument>

Příklad 4. XML schéma – dokument.xsd

<xs:schema
 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 targetNamespace="urn:x-kosek:schemas:dokument:1.0" 
 xmlns="urn:x-kosek:schemas:dokument:1.0"
 elementFormDefault="qualified">

 <xs:element name="dokument">

 ...