Ukázka unikátního klíče

Příklad 5. Osobní číslo je jedinečné

<zamestnanci>
 <zamestnanec oc="1164">
  <jmeno>Procházka Karel</jmeno>
  <sef>2021</sef>
 </zamestnanec>
 <zamestnanec oc="1168">
  <jmeno>Novotná Alena</jmeno>
  <sef>2021</sef>
 </zamestnanec>
 <zamestnanec oc="1230">
  <jmeno>Klíma Josef</jmeno>
  <sef>1168</sef>
 </zamestnanec>
 <zamestnanec oc="1564">
  <jmeno>Pinkas Josef</jmeno>
  <sef>2021</sef>
 </zamestnanec>
 <zamestnanec oc="2021">
  <jmeno>Kládová Adéla</jmeno>
 </zamestnanec>
</zamestnanci>

...
<xs:element name="zamestnanci">
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element ref="zamestnanec" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:unique name="oc_je_unikatni">
  <xs:selector xpath="zamestnanec" />
  <xs:field xpath="@oc" />
 </xs:unique>
</xs:element>
...